Ташкилий тузилмаси
ЎЗБЕКИСТОН КОМПОЗИТОРЛАРИ ВА БАСТАКОРЛАРИ УЮШМАСИ

 

АНОНС

Дш Сш Чш Пш Ж Ш Як
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

                           ОҚИЛХОН ИБРОҲИМОВ

(1956)

Санъатшунослик фанлари доктори Оқилхон Иброҳимов мусиқашуносликка ХХ асрнинг 80-йиллари бошида кириб келди. У илмий фаолиятини мумтоз мақом санъатини ўрганишга бағишлаб, монография ва қатор мақолаларни нашр эттирди ва йирик мусиқашунос-олим сифатида танилди. У Ўзбекистон Бастакорлар уюшмаси сафига 1989 йили қабул килинган.

Оқилхон Акбарович Иброҳимов 1956 йилнинг 26 сентябрида Тошкент вилояти Оҳангарон шаҳрида таваллуд топган. Глиэр номидаги республика махсус мусиқа мактаб-интернатида скрипка, сўнгра мусиқа назарияси синфи бўйича ўқиди. 1974 йилда Тошкент давлат консерваториясининг мусиқашунослик факультетига ўқишга кирди. Доцент З.Каримова раҳбарлигида «Претворение национально-художественных традиций в узбекской симфонической музыке» мавзуида диплом иши ёзди ва 1979 йили ўқишни муваффақиятли битирди. Ўша йили О.Иброҳимов йўлланма бўйича Гулистон мусиқа билим юртида мусиқий-назарий фанлардан дарс берди. 1981-1983 йиллар консерваториянинг халқ мусиқаси лабораторияси мудири вазифасида ишлади. 1983-1986 йилларда Ҳамза номидаги санъатшунослик илмий-тадқиқот институтининг аспирантурасида сабоқ олди. Санъатшунослик фанлари доктори, профессор Ф.М.Кароматов раҳбарлигида «Фергано-Ташкентские макомы в аспекте проблем макомата» номли диссертациясини 1988 йили муваффақиятли ҳимоя қилиб, санъатшунослик фанлари номзоди илмий даражасига эга бўлди. 1998 йили «Мақомлар семантикаси» мавзуидаги докторлик диссертациясини ҳимоя қилиб, санъатшунослик фанлари доктори илмий даражасига сазовор бўлди.

О.Иброҳимовнинг меҳнат фаолияти консерваторияда ўқиб юрган пайтларида бошланган. У 1976-1979 йиллар Республика дамли чолғулар махсус мусиқа мактаб-интернати, болалар мусиқа мактабида мусиқа назариясидан дарс берди. Санъатшунослик илмий-тадқиқот институтида 1987 йили илмий ходим, 1997 йилдан мусиқа тарихи бўлими мудири, 1998-2000 йилларда директор лавозимларида фаолият кўрсатди. 1998-2014 йилларда консерваториянинг мусиқий шарқшунослик кафедраси профессори, 2012 йил Тошкент давлат санъат ва маданият институти “Мусиқа” кафедраси мудири, 2013-2014 йилларда Ўзбекистон давлат консерваторияси ректори вазифасида фаолият юритди. 2014-йилдан Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг Санъатшунослик институти етакчи илмий ходими лавозимида ишламоқда.

О.Иброҳимов «Мақом ва макон» (1996), “Фергано-Ташкентские макомы” (2006), “Маком и космос”. (Т.,«San`at», 2010) номли илмий монографиялар, қатор илмий мақола, ўқув қўлланма ва дарсликлар муаллифидир.

 

Шу жумладан, «Тўёна симфониялар» (композиторлар М.Тожиевнинг 10-симфонияси ва М.Маҳмудовнинг 3-симфониясига бағишланган, «Ўзбекистон адабиёти ва санъати» 1982 йил, июнь.); «Мақомда нечта услуб бор?» («Тошкент ҳақиқати», 1983 йил, февраль); «Яна мўғулча шўъбаси хусусида» («Сов. Ўзбекистони санъати» 1986 йил, май); «Оркестр ва ижро муаммолари» («Ўзбекистон адабиёти ва санъати» 1988 йил, 11 март); «Ёш композиторлар анжумани» (Ўзбекистон адабиёти ва санъати» 1988, октябрь); «Мусанниф Анвар Эргашев» («Ёш куч» 1989 йил, январь); «Отилмаган сопқон» (ёхуд мақомшуносликдаги айрим «кашфиёт»лар хусусида, (Санъат, 1989, № 9;); «Инқироз» (Ёшлик, 1989 й. № 10); «Вопросы макомата в исследованиях И.Р.Раджабова» (Актуальные проблемы музыкальной культуры народов Востока); «Структурные принципы макома» (поляк тилида), “Музыка”, Варшава, № 3, 1990 й.); «Ўзбек халқ мусиқа ижоди» (Билим юртлари ва махсус мусиқа мактаблари учун дастур, Тошкент, 1993 й.); «Ўзбек халқ мусиқа ижоди» (Методик тавсиялар, Тошкент 1994 й.); «Умумий таълим мактабларининг 6-7-синфлар мусиқа дарслари учун услубий тавсия ва қўлланмалар» (1994 й.) Мусиқа, 8-синф учун дарслик, (1995 й. ҳаммуаллифликда); «О некоторых особенностях Фергано-Ташкентских макомов» (Борбад и художественные традиции народов Центральной и Передней Азии. Душанбе, 1990 й.); «Теранлик» (Гулистон, 1994 й. № 3); «Макомат в контексте суфизма» (Первый Международный симпозиум «Музыка тюркских народов» Алматы, 1994 й.); Умумий таълим мактабларида мақомларни ўрганиш масаласига доир. (Тўплам: Мусиқада таълим ва тарбия бирлиги, 1996 й.); «12 мақом» («Гулистон» №4,1997 й.); «Мақомнинг табаррук номлари» («Мулоқот» №4, 1997 й.); «Мақом «гоҳ»лари хусусида» (Ўзбекистон санъатшунослиги муаммолари, Т., 1997 й.); «Ҳазрат Яссавий наволари» («Тафаккур» № 4, 1997 й.); «Мақомнинг маънолар тизимига доир» (Мусиқа ижодиёти масалалари, Тошкент, 1997 й.); «Мақомдон олим Исҳоқ Ражабов» (Мусиқа ижодиёти масалалари, Т., 1997 й.); «12 мақом семантикаси хусусида» («Ўзбекистонда ижтимоий фанлар» 1997 й. № 7 ва 8); «Мактабда мусиқа дарслари» («Халқ таълими» № 3,1997 й.); «Чолғу куйларидаги хазина» (ўзбек ва инглиз тилларида «Шарқ тароналари» № 3 1997 й.); Яна шу тилларда «Мақомлар ҳақида» («Шарқ тароналари» № 1, 1997 й.); «Мақомлар тарихидан» («Шарқ машъали» 1997 й. № 1 ва 2); «Амир Темур даврида мақом санъати» (ўзбек ва инглиз тилида, «Шарқ тароналари» № 2, 1997й.); «Ўзбек халқ болалар қўшиқлари» (ўзбек ва инглиз тилларида, «Шарқ тароналари», 1997 й. № 3); «Миллий тарбиянинг мусиқий асослари» («Соғлом авлод учун», 1997, №4); «Мусиқа», (6-синф учун ўқув қўлланма ҳаммуаллифликда Т., 1997, № 7); «Мақом ва мусиқий тафаккур» («Ўзбекистон адабиёти ва санъати», 2001 й. 25 август); «Мақом ва тасаввуф» («Ўзбекистон адабиёти ва санъати», 2001 й. 16 октябрь); «Ҳазрат Навоий ва мақом» (Мусиқа ижодиёти масалалари тўпламида, 2002 й.).

«Юксак илм маскани» («Гулистон» 1998 й., № 5); «Санъатшунослик масалаларига доир» (“Санъатшунослик масалалари” тўплами, Т., 1998 й.); «К семантике макомов» («Театр», 1999, № 1-3); «Саҳна мусиқалари ижодкори», («Театр» 1999 й. № 7-8); National musikal instruments: history and fate// Procofudings international scientific conference-EASTERN MUSIC INSTRUМENTS UNESCO, 1999 й.; М.Бурҳонов «Алишер Навоий» (аннотация). (Т., 1991); 7-синф учун “Мусиқа” дарслиги (ҳаммуаллифликда, Т., 2001 й.); «Халқ мусиқа ижодиёти» (Ўзбекистон санъати тўплами, ҳаммуаллифлар: Ф.Кароматли, Р.Юнусов); Мумтоз анъанавий-касбий мусиқа («Ўзбекистон санъати»: 1991-2001 й. ҳаммуалифлар: Ф.Кароматли, Р.Юнусов).

О.Иброҳимов 1979-1990 йиллари қатор туркумларда 50 дан ортиқ телекўрсатувлар тайёрлади ва олиб борди: «Мусиқа истеъдоди эгалари», «Санъаткорлар ҳақида суҳбат», «Камер мусиқа оқшомлари», «Мақом санъати», «Мақом ижрочилари» ва бошқалар.